14 feb.

Decapitarea liderilor de sindicat nu este o soluție viabilă de dialog social

Decapitarea liderilor de sindicat nu este o soluție viabilă de dialog social

În Spitalul Județean de Urgență Neamț, incapacitatea managerială a reprezentanților legali a născut o revoltă a salariaților ca urmare a diminuării veniturilor nete, efectele fiind greu de contorizat. Nu doar scăderile de venituri sunt o cauză a grevelor spontane, ci și faptul că nu se respectă legislatia referitoare la dialogul social. Sunt probleme și în a asigura personal corespunzător în toate secțiile. Toate acestea au dus la amplificarea factorilor de stres în care salariații își desfășoară activitatea.

Citeste mai mult

13 feb.

Federaţia Sindicală Hipocrat face apel la dialog social

Federaţia Sindicală Hipocrat face apel la dialog social

Federaţia Sindicală Hipocrat îşi exprimă îngrijorarea faţă de atitudinea managementului unităţilor sanitare ai căror angajaţi şi-au arătat nemulţumirea cu privire la diminuarea veniturilor nete. Federaţia Sindicală Hipocrat atrage atenţia cu privire la faptul că nerespectarea legislaţiei referitoare la dialogul social, lipsa personalului corespunzător, precum şi lipsa materialelor şi condiţiilor necesare desfăşurării activităţii curente amplifică factorii de stres şi cresc potenţialul de escaladare a conflictelor de muncă. Toate aceste situaţii s-au agravat ca urmare a OUG 114/2018 privind salarizarea din sistemul de sănătate.

Citeste mai mult

10 dec.

Federaţia Sindicală Hipocrat spune „NU” îngheţării salariilor

Federaţia Sindicală Hipocrat spune „NU” îngheţării salariilor

Federaţia Sindicală Hipocrat decide calendarul acţiunilor de protest, în cazul în care Guvernul României adoptă Ordonanţă de Urgenţă de îngheţare a salariilor din Sănătate în 2019. Federaţia Sindicală Hipocrat s-a arătat încă de săptămâna trecută indignată de decizia Guvernului României de a îngheţa veniturile din sistemul sanitar în 2019 şi consideră oportună orice formă de opoziţie faţă de măsurile gândite de Executiv. Toate acţiunile de protest, precum şi paşii pe care îi vom urma, vor fi decişi de Federaţia Sindicală Hipocrat până la finalul acestei săptămâni.Citeste mai mult

13 mart.

FEDERAȚIA HIPOCRAT DECLANŞEAZĂ GREVA GENERALĂ

FEDERAȚIA HIPOCRAT DECLANŞEAZĂ GREVA GENERALĂ

Medicii și întreg personalul din sistemul de sănătate, afiliaţi Federaţiei Sindicale Hipocrat şi nu numai, decid deschiderea conflictului de muncă şi parcurgerea etapelor legale în vederea organizării grevei generale.

Suntem profund nemulțumiți de modul de dialogare cu factorii decidenţi și de impactul social generat de aplicarea discriminatorie a legii salarizării în sectorul sanitar, precum și de întârzierea elaborării unui regulament de acordare a sporurilor. Prin urmare, trecem la strângerea semnăturilor pentru îndeplinirea condițiilor de grevă. Vom parcurge etapele legale, vom avea o grevă de avertisment de două ore și la finalul acțiunii vom declanșa greva generală pe perioadă nedeterminată.

Ion Cotojman, preşedintele Federaţiei Sindicale Hipocrat

Semnalele de alarmă au fost trase și anterior, prin acțiuni spontane, individuale, ale biologilor, chimiștilor, ale personalului din cadrul direcţiilor de sănătate publică, înainte și după dezbaterile din comisiile din Camera Deputaților şi ori de câte ori salariații noștri au fost nemulțumiți de modul în care s-a ținut cont de intervențiile, opiniile şi argumentele sindicatelor.

Federația Hipocrat a semnalat în ultimele luni o serie de aspecte legate de discriminările și inechitățile salariale, transmițând amendamente în vederea modificării sau completării unor acte normative în vigoare sau în fază de proiect.

Încă de la consultările pe legea salarizării, am făcut cunoscut faptul că menținerea pragului de 30% din bugetul pentru salarii nu este realistă, decât prin raportarea la sporul de condiții.

Includerea sporului pentru asigurarea continuității și a indemnizației de hrană în cuantum de 30% pe ordonator principal de credite ne va menține ancorați în simulări utopice și ne va plasa pe o pistă falsă a dialogului social.

Ion Cotojman, preşedintele Federaţiei Sindicale Hipocrat

Un alt aspect care ne-a nemulţumit este legat de taxarea indemnizaţiei de hrană cu procentul aferent contribuţiilor la asigurări sociale în unele unități sanitare, din cauza absenţei unor clarificări detaliate şi obiective din partea autorităților competente.
Mai mult decât atât, acordarea la 1 martie a salariilor din grilă, exclusiv pentru medici și asistenți, încalcă principiile de bază, formulate de legiuitor în aceeași lege, cu privire la:

  • NEDISCRIMINARE. Principiul nediscriminării, prin instituirea unui tratament egal asupra personalului care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție.
  • IERARHIZARE. Principiul ierarhizării pe verticală, cât și pe orizontală, în cadrul aceluiași domeniu.
  • STIMULARE. Principiul stimulării personalului din sectorul bugetar.

Ca urmare a aplicării exclusive pe categorii profesionale, am constatat că măsura afectează în mod discriminatoriu farmaciștii, biologii, chimiștii - din rândul personalului cu ciclul de formare de lungă durată; moașele, surorile medicale și tehnicienii - din rândul personalului mediu sanitar, și nu în ultimul rând, afectează personalul auxiliar sanitar – infirmiere, brancardieri, îngrijitoare.

Cu toate că, pe parcursul intervențiilor noastre am adus dovezi clare cu privire la faptul că farmaciștilor nu li s-a acordat nici măcar majorarea cu 25% la 1 ianuarie, ca urmare a plafonării salariului de încadrare, nici acest aspect punctual nu s-a dorit a se temporiza în momentul modificărilor ulterioare ale legii. Pe lângă toate aceste categorii de salariați, nu sunt de neglijat nici angajaţii din structurile tehnico-administrative, care se ocupă de buna funcționare a unităților sanitare și de care depinde aprovizionarea lor, de implementarea politicilor economice care vizează eficientizarea cheltuielilor şi de alte activităţi de care personalul medical și bolnavul nu se pot dezice.

Ion Cotojman, preşedintele Federaţiei Sindicale Hipocrat

REVENDICĂRI. Federaţia Sindicală Hipocrat solicită:

  1. Aplicarea grilei de salarizare pentru tot personalul încadrat în sistemul de sănătate

  2. Aprobarea regulamentului de sporuri conform anexelor I-IX

  3. Reevaluarea art. 25 din legea salărizarii unitare şi limitarea lui exclusiv la sporul de condiţii

  4. Reevaluarea legii salarizării şi corectarea inechităţilor create între categorii profesionale, atât din interiorul sistemului de sănătate, cât şi în comparaţie cu alte categorii profesionale de bugetari

Nu ne onorează nici modificarea ulterioară a legii salarizării, prin OUG 91/2017, care completează art.12 din lege cu următoarea formulare: “Începând cu anul 2023, salariile de bază (....) se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în anexele I-VIII cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.” De exemplu, conform coeficienţilor prevăzuți în legea actuală și, făcând o simplă operație aritmetică, avansăm teoria că un salariu minim brut pe țară pentru anul 2023, mai mic de 2.500 lei, nu implică nicio creştere salarială.

Întrebare retorică

Cât să fie salariul minim în anul 2023, ca să putem anticipa o creştere,

şi cine garantează rata inflaţiei şi nivelul de trai, astfel încât să existe un raport echitabil?

31 ian.

Scrisoare deschisă către ministrul Sănătății, doamna Sorina Pintea

Scrisoare deschisă către ministrul Sănătății, doamna Sorina Pintea

Federația Sindicală Hipocrat salută numirea doamnei Sorina Pintea la conducerea Ministerului Sănătății și îi prezintă, în mod public, o listă de probleme cu care se confruntă personalul din sistem și a căror rezolvare trenează.
1. Corelația dintre salarizare și finanțare este dezechilibrată. Mai exact, așa cum am prezentat într-o serie de întâlniri avute la Ministerul Sănătății, în mandatul domnului Florian Bodog, valoarea prognozată de contract pentru anul 2018 este insuficientă, fapt care va atrage după sine o funcționare incorectă a celor mai multe unități sanitare din sistemul de sănătate.
2. Este absolut vitală clarificarea programului de lucru al medicilor și a plății timpului de lucru efectuat peste norma de bază.
3. Medicina școlară necesită o abordare diferită după o serie de ajustări care o fac, pe alocuri, nefuncțională.
4. Creșterea tarifelor pe caz rezolvat este o temă care preocupă întregul sistem de sănătate, în contextul în care toți factorii care determină un tarif s-au schimbat: cursul euro are un trend ascendent, rata inflației a crescut, salariile au crescut și ele. Toate aceste elemente duc la o îngreunare a capacității de plată și la o reducere constantă a fondului alocat pentru materiale sanitare, respectiv îngrijirea bolnavului – pe care dumneavoastră doriți să îl puneți în centrul sistemului, fapt normal și firesc.
5. Într-o presiune constantă a deficitului de sânge, cu campanii și apeluri către populație, este nevoie urgentă de o politică de organizare și de funcționare a centrelor de transfuzie sanguină prin actualizarea normelor și prin normarea personalului.
6. Atragem atenția asupra necesității de a rezolva inechitățile provenite din plata concediului de odihnă pentru personalul integrat.
7. Avem un fond de nemulțumire a unor categorii profesionale care, începând cu luna martie, nu vor beneficia de creștere salarială: farmaciști, biologi, chimiști, infirmieri, brancardieri, îngrijitoare, personalul Tesa.
8. Așteptăm o explicație cu privire la acordarea sporurilor pentru condiții de muncă tuturor salariaților din sistem începând cu 1 martie 2018, în baza unui nou regulament de acordare a acestora, prin excepție de la prevederile articolului 25 din Legea 153/2017.
9. Nu în ultimul rand, este nevoie de o discuție aplicată privind salarizarea Direcțiilor de Sănătate Publică.
Considerăm că dialogul social trebuie să fie o prioritate în acest moment crucial, căci găsirea unor soluții la problemele enunțate mai sus este vitală pentru funcționarea sistemului sanitar.

27 oct.

Solicităm ministrului să se implice în rezolvarea conflictului din Sănătate

Solicităm ministrului să se implice în rezolvarea conflictului din Sănătate

Federaţia Sindicală Hipocrat consideră oportună o reacţie promptă din partea Ministerului Sănătăţii pentru asumarea formală şi oficială a soluţiilor care ar trebui să ducă la dezamorsarea crizei din Sănătate, fapt care a fost anunţat pentru astăzi, 27 octombrie.

            Până acum nu am primit nimic oficial din partea ministerului de resort, deşi am avut toată deschiderea la dialog. Am fi aşteptat să ni se răspundă cu aceeaşi monedă, dar din păcate, până la această oră, totul s-a rezumat la o discuţie. Este adevărat că există nişte concluzii ale întâlnirilor din ultima perioadă, dar în lipsa unui document asumat, parafat, rămân nişte discuţii. O astfel de tergiversare nu poate duce deloc la o stare de spirit calmă ci, dimpotrivă, oamenii sunt tot mai revoltaţi. De când a început presiunea la adresa guvernanţilor, ne învârtim în jurul aceloraşi soluţii, unele temporare şi clar fără substanţă din moment ce nu s-a găsit rezolvare pentru cele mai acute nemulţumiri.

Ion Cotojman, preşedintele Federaţiei Sindicale Hipocrat

Acestea vizează:

  1. Cea mai mare parte a salariaţilor vor avea parte de o diminuare a venitului după data de 1 ianuarie, ca urmare a faptului că majorarea de 25% poate determina o creştere efectivă pe brut cu doar 4,3% (medie pe categorii de salariați). Corelând această creştere firavă de 4,3 % cu încetarea acordării tichetelor de masă, ajungem la o influență negativă asupra venitului. În această ipoteză, vor fi afectați asistenţii, infirmierele, brancardierii, îngrijitoarele, tot personalul TESA, chiar şi personalul cu pregătire superioară, pentru care creşterea efectivă de 4,3% nu depășește valoarea tichetelor.
  2. Ne menținem opozabilitatea, formulată încă de la apariția proiectului legii salarizării, în ceea ce privește suspendarea acordării tichetelor de masă și înlocuirea lor cu indemnizația de hrană. Această măsură generează nemulțumirea salariaților sub două aspecte: includerea indemnizaţiei de hrană, a vaucherului de vacanță şi a sporurilor pentru munca prestată în zilele de sărbători legale în calculul plafonului pentru sporuri şi decalarea ulterioară, prin Ordonanță de urgență, a datei de acordare a indemnizației lunare de hrană la 1 decembrie 2018, fapt ce determină o instabilitate socială prin grevarea salariaților de acest venit lunar în intervalul 1 ianuarie – 1 decembrie 2018.
  3. La discuţiile privind formularea textului de lege ce vizează gărzile medicilor atragem atenţia cu privire la următoarele aspecte: obligativitatea medicilor de a efectua gărzi, în limita a 48 de ore pe săptămână (limita maximă pentru timpul de lucru prevăzută în Codul Muncii, ignorând aspectul că norma lor este de 7 ore pe zi/35 de ore pe săptămână) şi plata orelor de gardă. S-au purtat diverse discuții în sensul că există riscul unei interpretări eronate a acestei sintagme și crearea unor premise care ar genera o întoarcere în timp, la situația dinainte de implementarea contractului de muncă cu timp parţial pentru orele efectuate în afara normei legale de lucru.

În aceste condiţii, este de la sine înţeles că ne aflăm în aceeaşi situaţie ca cea de dinante de negocieri, pe care le considerăm mai degrabă o simulare a actului de dialog social, decât o reală preocupare pentru problemele pe care le invocăm şi pentru a căror rezolvare am pledat şi vom pleda în continuare. Astfel, Federaţia Sindicală Hipocrat rămâne fermă în apărarea principiilor enunţate anterior şi se declară îngrijorată de consecinţele pe care atitudinea duplicitară a decidenţilor ar putea să o aibă. Este de la sine înţeles că există riscul declanşării unor conflicte care să afecteze buna desfăşurare a activităţii din unităţile sanitare.

01 oct.

Federaţia Sindicală Hipocrat protestează

Federaţia Sindicală Hipocrat protestează

Federația Sindicală Hipocrat protestează în faţa Guvernului României miercuri, 4 octombrie, începând cu ora 11.00. Formaţiunea este astfel solidară iniţiativelor de protest organizate de CNS Cartel ALFA.

“Am anunţat în urmă cu două săptămâni că există această intenţie, am anunţat şi motivele pentru care am luat decizia de a protesta. Nu s-a schimbat nimic în fluxul dialogului şi cu atât mai puţin s-a întâmplat ceva concret. Vorbim despre aceeaşi intenţie de temporizare a deciziilor ferme, care să vină în întâmpinarea problemelor cu care ne confruntăm sau a celor pe care deja le luam în considerare privind la planurile pe care le are aceasta guvernare. Spuneam atunci că suntem indignaţi. După felul în care suntem trataţi, indignarea s-a transformat în revoltă, furie şi o dezamăgire profundă, fapt care ne determină să mergem până la capăt. Minciuni, decizii fără sens, gândiri şi răzgândiri. Nici nu ştii dacă e intenţie sau lipsă de profesionalism, ca să nu spun altfel. Cam asta înseamnă 9 luni de guvernare PSD-ALDE, cel puţin în Sănătate.”, susţine Ion Cotojman, preşedintele Federaţiei Sindicale Hipocrat.

Principalele revendicări ale Federaţiei Sindicale Hipocrat vizează:

• eliminarea plafonului de 30% pentru acordarea sporurilor;
• acordarea de sporuri întregului personal din sistemul sanitar, ceea ce include, aşa cum este firesc, personalul tehnico-administrativ;
• aplicarea creşterilor salariale pentru întreg personalul din sistem, precum şi celui din asistenţă socială, de la 1 martie 2018;
• renunţarea la transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat.

 

"După mult timp, suntem uniţi, indiferent de formaţiunea sindicală din care facem parte, şi asta înseamnă că ceva grav se întâmplă. Federația Sindicală Hipocrat a atras atenția că, în cazul în care solicitările menţionate nu vor fi dezbătute și acceptate, mișcările de protest vor conduce inevitabil la blocaje în desfășurarea activității din unitățile sanitare din toată țara. În acest moment, acesta nu mai poate fi doar un avertisment, ci o certitudine.”, completează Ion Cotojman, preşedintele Federaţiei Sindicale Hipocrat.

Cu stimă,
Ion Cotojman, președintele Federației Sindicale Hipocrat

17 sept.

Federaţia Sindicală Hipocrat, gata de protest

Federaţia Sindicală Hipocrat, gata de protest

Federația Sindicală Hipocrat este solidară iniţiativelor de protest anunţate în spaţiul public şi participă la mişcările sindicale organizate de CNS Cartel ALFA în toate judeţele ţării, în perioada 25-29 septembrie, inclusiv la mitingul din faţa Guvernului României, din 4 octombrie.

“Suntem indignaţi de tot ceea ce se întâmplă şi de felul în care decurg toate iniţiativele de dialog pe care le-am avut atât noi, cât şi colegii noştri de breaslă. În astfel de momente dificile, pe care le-am mai trăit împreună, nu mai contează afilierea sau diferenţele de viziune care ne despart. Am arătat de multe ori că ştim să facem front comun atunci când situaţia o cere, iar acum suntem într-o astfel de situaţie. Am încercat în repetate rânduri să deschidem o cale de dialog şi tot ce am primit, până la urmă, au fost promisiuni neonorate şi o simulare continuă a unei dezbateri. Realitatea vorbeşte fără prea multe comentarii: suntem ignoraţi, în cel mai bun caz. În cel mai des, am fost şi suntem minţiţi, cu promisiuni în cascadă, care nu s-au îndeplinit şi nici nu par a se îndeplini vreodată. Mai mult, unele măsuri anunţate ca venind în sprijinul nostru, al personalului din sistemul sanitar, se dovedesc a fi împotriva noastră.”, susţine Ion Cotojman, preşedintele Federaţiei Sindicale Hipocrat.

Principalele revendicări ale Federaţiei Sindicale Hipocrat vizează:
• eliminarea plafonului de 30% pentru acordarea sporurilor;
• acordarea de sporuri întregului personal din sistemul sanitar, ceea ce include, aşa cum este firesc, personalul tehnico-administrativ;
• aplicarea creşterilor salariale pentru întreg personalul din sistem, precum şi celui din asistenţă socială, de la 1 martie 2018.

“Una dintre marile îngrijorări ale membrilor noştri este transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat. Orice calcul de până acum arată că există un risc real ca astfel, veniturile să scadă. Prin urmare, pe lângă solicitări care ţin de ajustări procentuale şi de o aplicare fără discrimiare a creşterilor salariale, precum şi de reglementarea unui regim echitabil al sporurilor, Federaţia Sindicală Hipocrat cere ferm renunţarea la transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat.”, completează Ion Cotojman, preşedintele Federaţiei Sindicale Hipocrat.

În acest context, în perioada 25-29 septembrie 2017, membrii formaţiunii vor participa la acţiunile organizate de CNS Carfel ALFA în faţa prefecturilor, după cum urmează:
• 25 septembrie: Bihor, Botoşani, Galaţi, Gorj, Maramureş, Sibiu, Teleorman
• 26 septembrie: Bacău, Braşov, Călăraşi, Caraş-Severin, Satu Mare, Vrancea
• 27 septembrie: Alba, Brăila, Constanţa, Covasna, Iaşi, Timiş, Vâlcea
• 28 septembrie: Arad, Bistriţa Năsăud, Dâmboviţa, Dolj, Ialomiţa, Vaslui, Tulcea
• 29 septembrie: Argeş, Buzău, Cluj, Hunedoara, Prahova, Suceava
În această situație, Federația Sindicală Hipocrat atrage atenția că, în cazul în care solicitările menţionate nu vor fi dezbătute și acceptate, mișcările de protest vor conduce inevitabil la blocaje în desfășurarea activității din unitățile sanitare din toată țara.

Cu stimă,
Ion Cotojman, președintele Federației Sindicale Hipocrat

02 sept.

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Federația Sindicală Hipocrat se arată îngrijorată de schimbarea programului electoral privind promisiunile care vizează corpul medical. Am luat act cu profundă mâhnire şi îngrijorare de faptul că una din promisiunile electorale care se adresau corpului medical, mai exact categoriei medici, pare a fi abandonată în acest moment de Guvernul României. Este vorba despre scutirea de plată a impozitului pe venitul obţinut de medici din activitatea medicală, susţine dl. Ion Cotojman, preşedintele Federaţiei Sindicale Hipocrat.

Formaţiunea consideră că această măsură, chiar şi acordată temporar, până când veniturile ajung la un nivel decent, este una binevenită, mai ales pentru medicii care activează în domeniul privat, medicii de familie şi cei din ambulator, aflaţi în relaţie cu Casa Naţională de Asigurări, categorii pentru care, până acum, nu au apărut modificări semnificative ale veniturilor. Măsura ar fi fost un semnal clar, pozitiv, pentru medicii care încă mai profesează în România, dar şi pentru cei care au ales să plece din ţară, cum că Sănătatea este cu adevărat o prioritate.

Mesajul venit din partea Federaţiei Sindicale Hipocrat reprezintă vocea membrilor, dar şi a non-mebrilor de sindicat, care aşteptau această măsură, considerând-o binevenită. Federaţia Sindicală Hipocrat şi Sindicatul Promedica vor milita pentru ca astfel de măsuri, întâlnite dealtfel şi în alte ţări europene, să fie adoptate, aplicate şi utilizate pentru a atrage diferite categorii profesionale de care este necesar în zonele cu deficit de personal, cât şi pentru stimularea repatrierii corpului medical. Aşteptăm ca Guvernul României să nu abandoneze această temă, iar în perioada imediat următoare să revină asupra acestei măsuri şi să o pună în aplicare cât mai urgent posibil, completează dl. Ion Cotojman, preşedintele Federaţiei Sindicale Hipocrat.

În caz contrar, Federația Sindicală Hipocrat atrage atenția că blocajele din sistem privind activitatea personalului vor fi inevitabile şi cu consecinţe dezastruoase pe termen lung.

Cu stimă,
Ion Cotojman, președintele Federației Sindicale Hipocrat

17 aug.

Legea – CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice produce grave dezechilibre

Legea – CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice produce grave dezechilibre

Federația Sindicală Hipocrat atrage atenția că Legea - CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în forma actuală, produce grave dezechilibre în sistemul sanitar, o adâncire a inechităților salariale și o încălcare a legilor în vigoare, mergând până la anularea sau modificarea unor drepturi deja câștigate.

Comisia de Muncă, prin respingerea amendamentelor aduse, cu o excepție - multe dintre ele acceptate anterior în Comisia Juridică și cea de Sănătate - nu face decât să ne arate că nu există nicio dorință de implicare ori consultare a reprezentanților personalului medical. Nu comunică, nu ascultă, nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă. Avem o serie de probleme grave sesizate cum ar fi situaţia gărzilor, ca durată și ca plată, responsabilitatea plății veniturilor - ce revine exclusiv angajatorului, discriminarea categoriilor de personal din sistemul sanitar, consideră Ion Cotojman, președintele Federației Sindicale Hipocrat.

În forma actuală, suma alocată pentru plata veniturilor personalului din unitățile sanitare nu poate depăși 30% din bugetul angajatorului, în acest caz, spitalul. Lui îi revine întreaga responsabilitate, nu ordonatorului principal de credite, prefectura ori primăria în custodia căreia se află unitatea sanitară, fără ca legea să prevadă vreo creștere a tarifului decontat pentru serviciile prestate, astfel încât să se acopere creșterea veniturilor.

În acest context, tot legea propusă permite angajatorului să stabilească valoarea sporurilor, după buget. De exemplu, dacă acum avem un spor de 45 până la 85% pentru grupele de risc, noua lege elimină pragul minim de 45%. Mai mult, dacă în acest moment medicul primește un spor de gardă de 75% în cursul săptămânii și de 100% sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale, prin noua lege se consideră că medicul poate primi oricât PÂNĂ la 75%, respectiv 100%.

Singurul amendament acceptat vizează gărzile medicilor. Legea intenționa, în forma de proiect, să îi oblige pe doctori la efectuarea de gărzi, ceea însemna practic o revenire la situația de acum șase luni și o încălcare a Legii 250/2016. Amendamentul propus şi acceptat menține situația actuală, cu gardă obligatorie ca fiind doar diferența între 35 de ore pe săptămână și 48 de ore, în limita maximă din Codul Muncii, la care se adaugă orele din contractul pe timp parțial.

Ce este și mai de neînțeles este discriminarea rezultată prin aplicarea legii în forma actuală. Toate creșterile și modificările vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, dar numai pentru medici și asistenți medicali, ca și cum celelalte categorii de personal nu ar merita aceleași drepturi, în acelaşi timp. Am propus aplicarea legii pentru întreg personalul, dar amendamentul a fost respins, completează Ion Cotojman, președintele Federației Sindicale Hipocrat.

În această situație, Federația Sindicală Hipocrat atrage atenția că, în cazul în care amendamentele aduse nu vor fi dezbătute și acceptate, mișcările de protest sunt inevitabile, fapt care poate merge până la blocaje în desfășurarea activității din unitățile sanitare din toată țara.