Folosim mijloace proprii si specifice de actiune, stabilite prin statut, dar pe care le adaptam potrivit situatiilor si necesitatilor.

Mesajul Presedintelui

Ion Cotojman

Suntem puternici, impreuna! Este deviza care ne-a legat la primavara medicala si careia ii suntem datori cu responsabilitate si consecventa!

Actiuni Despre noi

Valorile Federatiei Sindicale Hipocrat

FEDERATIA HIPOCRAT este o organizatie sindicala federativa din ramura sanitara constituita prin asocierea libera a sindicatelor constituite la nivelul unitatilor sanitare, publice si private din Romania, a uniunilor sindicale, a altor asociatii profesionale, precum si a altor structuri de tip sindical,

Onestitate 100%
Argumente puternice 100%

Alaturi de noi

care recunosc fara rezerve statutul federatiei, accepta cotizatia si modul ei de colectare stabilite in mod statutar, nu mai sunt afiliate in alta structura federativa, pastrandu-si in acelasi timp independenta in stabilirea programelor proprii si a mijloacelor de indeplinire a acestora.

0>

Title text

0+

Membri