In vederea realizarii obiectivelor propuse Federatia Hipocrat foloseste mijloace proprii de actiune si mijloace specifice luptei sindicale.

1. Mijloace proprii de actiune 

• Constituirea, organizarea si dezvolatarea unui sistem de educatie sindicala propriu sau in colaborare cu alte organizatii interne sau internationale ;
• Acordarea asistentei juridice organizatiilor afiliate si membrilor acestora in litigiile de munca ;
• Promovarea reprezentantilor federatiei in structurile organismelor nationale si internationale care lupta pentru apararea drepturilor sindicale ;
• Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la toate nivelurile sectorului sanitar din Romania ;
• Sprijinirea organizatiilor sindicale afiliate in vederea negocierii si incheierii unor acorduri sau intelegeri scrise cu angajatorul ;
• Organizarea unor servicii comune pentru toate structurile federatiei ;
• Organizarea unor reuniuni cum ar fi : seminarii , simpozioane, conferinte, etc
• Incheierea unor acorduri sau protocoale de colaborare cu furnizori de servicii de educatie medicala continua , formare profesioanala si sindicala , precum si alte forme de pregatire , necesare dezvoltarii profesionale si sindicale ale membrilor de sindicat ;
• Asistarea sau reprezentarea organizatiilor membre ori a membrilor de sindicat in fata oricaror organizatii sau institutii , in ceea ce priveste apararea dreptului sindical , a libertatii sindicale , a drepturilor individuale sau colective ce decurg din legislatia muncii , Contractele individuale sau colective de munca , Conventiile si Rezolutiile internationale ratificate de Romania ;
• Sustinerea unor propagande consecvente in vederea dezvoltarii sindicalismului ;
• Colaborarea permanenta cu organizatii similare din tara sau din strainatate ;

2. Mijloace specifice de actiune 

• Sesizarea , petitia , protestul scris ;
• Negocierea , concilierea , medierea , arbitrajul ;
• Intrunirea , mitingul , marsul , demonstratia , pichetul de protest ;
• Greva ;
• Orice alte mijloace prevazute de legislatia interna sau Conventiile Internationale ratificate de Romania .