24 feb.

Poziţia Federaţiei Sindicale Hipocrat în negocierea noului regulament de sporuri

Poziţia Federaţiei Sindicale Hipocrat în negocierea noului regulament de sporuri

Federaţia Sindicală Hipocrat din România participă activ la negociarea noului regulament de sporuri. În acest context, Federaţia Sindicală Hipocrat a înaintat propunerile sale către factorii decidenţi, urmând ca luni, 27 februarie a.c., o delegaţie a formaţiunii să participe la dezbaterea ce va avea loc la Ministerul Sănătăţii.

“Ne aflăm într-o perioadă de dezbateri şi tatonări în ceea ce privește negocierea unui nou regulament de sporuri. Necesitatea unui nou act normativ care să reglementeze categoriile de personal şi locurile de muncă, precum şi mărimea concretă a sporurilor și condițiile de acordare în sistemul sanitar românesc, derivă din apariţia, în luna decembrie a nului trecut, a Legii 250/2016, în timp ce actualul regulament a rămas fundamentat pe Legea Salarizării 330/2009, salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2010 fiind un act abrogat.”, susţine Ion Cotojman, preşedintele Federaţiei Sindicale Hipocrat.

Prin urmare, Ministerul Sănătăţii a făcut public un draft al regulamentului de sporuri, în viziunea pe care a considerat-o oportună. Documentul a fost realizat fără constituirea unor grupuri de lucru, în vederea consultării active a categoriilor profesionale implicate în actul medical, la locul de muncă, şi fără o consultare prealabilă a organizațiilor sindicale, draftul fiind promovat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, în secţiunea de transparență decizională - http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2017/02/HG-1.pdf.
Federația Sindicală Hipocrat a transmis punctul său de vedere, împreună cu propunerile sale, atât la Ministerul Sănătății, cât și la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social. Printre acestea, se numără:

1. pentru condiţii periculoase/condiții periculoase sau vătămătoare pentru locurile de muncă în care își desfășoară activitatea:
- personalul din secții și compartimente cu paturi de pediatrie;
- întreg personalul care desfășoară activitatea în laboratoare sau centre de recoltare a sângelui;
- personalul care lucrează în compartimente de infecții asociate asistenței medicale;
- personalul care lucrează în laboratoare și compartimente de prevenire și combatere a bolilor transmisibile;
- muncitori.

2. pentru condiţii deoebit de periculoase vătămătoare pentru locurile de muncă în care își desfășoară activitatea:
- personalul din secții sau compartimente cu paturi de terapie intensivă, terapie intermediară/îngrijire postoperatorie și structuri de supraveghere postanestezică;
- personalul din posturi de lucru de anestezie și din toate structurile unde este necesară administrarea oricărei forme de anestezie;
- personalul care desfășoară activitate în blocul operator (procent de spor similar cu personalul de la anestezie);
- personalul din specialitățile neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrică;
- personalul din sala de nașteri;
- personalul din secții, compartimente, laboratoare de radioterapie, oncologie/hematologie.

3. pentru condiţii deoebite cum ar fi stres, risc sau încordare psihică foarte ridicată:
- personalul din secţiile și compartimentele cu profil chirurgical;
- personalul din secţiile și compartimentele de diabet, pneumologie, reumatologie, medicina muncii;
- personalul din farmaciile cu circuit inchis;
- personalul din ambulatoriul de specialitate.

4. pentru întreg personalul din unitățile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare și pentru personalul de specialitate care îngrijește persoane cu handicap accentuat şi persoane vârstnice intituționalizate cu tulburări psihice grave şi/sau demență diagnosticate.

În perioada următoare, reprezentanții Federației Sindicale Hipocrat vor participa la toate dezbaterile pentru susținerea şi motivarea propunerilor transmise. Cea mai importantă dezbatere va avea loc în data de 27 februarie 2017, la Ministerul Sănătății. Delegația federației pentru această intâlnire a fost desemnată în cadrul Biroului Executiv și are următoarea componență:
- Cotojman Ion – președinte Federaţia Sindicală Hipocrat
- Silvia Spiridon – președinte executiv Federaţia Sindicală Hipocrat
- Dr. Eleodor Cârstoiu – vicepreședinte Federaţia Sindicală Hipocrat
- Dr. Dudu Cătălin – vicepreședinte Federaţia Sindicală Hipocrat
- Dr. Marian Stamate – vicepreședinte Sindicatul Promedica

“Ne exprimăm indignarea cu privire la consultările publice organizate în cursul zilei de 23 februarie, la sediul Guvernului României, în prezența ministrului Sănătății, precum și a ministrului Consultării Publice și Dialogului Social. La această întâlnire nu au fost invitate toate organizațiile sindicale interesate atât de transparența decizională în procesul activ de guvernare, cât și de deciziile cu privire la salarizare și alte drepturi ale personalului medical. Punctăm faptul că orice excludere a Federației Sindicale Hipocrat din ecuația dialogului social şi din sfera consultării atrage după sine o recție de nemulțumire socială.”, completează Ion Cotojman, preşedintele Federaţiei Sindicale Hipocrat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *