OBIECTIVELE FEDERATIEI SINDICALE HIPOCRAT

Art.6
Obiectivele Federatiei Sindicale Hipocrat sunt:

 1. Promovarea principiilor sale si aplicarea lor in viata economica si sociala
 2. Apararea drepturilor individuale si colective prevazute in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca si raporturile de serviciu , precum si in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte
 3. Respectarea libertatilor sindicale si garantarea exercitarii dreptului sindical al tuturor membrilor 
 4. Promovarea relatiilor de colaborare si solidaritate cu toate organizatiile sindicale nationale si internationale care sustin principiile democratice , dreptatea sociala , libertatea si pacea
 5. Sustinerea elaborarii unor propuneri de proiecte de acte normative de interes pentru sectorul sanitar
 6. Sustinerea si apararea drepturilor si intereselor profesioale , economice, sociale, juridice , culturale , sportive si turistice ale membrilor de sindicat din organizatiile componente
 7. Sprijinirea morala si materiala a organizatiilor afiliate si asigurarea colaborarii permanente a acestoara in cadrul federatiei
 8. Inteprinderea de actiuni pentru respectarea si promovarea demnitatii membrilor de sindicat , precum si actiuni de ameliorare permanenta a conditiilor de munca si de viata
 9. Promoveaza si sustine principiile statului de drept
 10. Isi alege liber reprezentantii
 11. Elaboreaza reglementari proprii
 12. Formuleaza programe proprii de actiune
 13. Sustine inbunatatirea activitatilor si educatiei sindicale